Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Doorontwikkeling P&C cyclus

Doorontwikkeling P&C cyclus
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

We gaan onderzoeken op welke wijze we de kaders en doelen in de begroting ‘Smart’ kunnen maken. Tevens willen we de leesbaarheid in de bestuursrapportage en jaarrekening inzichtelijker maken door   toepassing van het ‘dashboard-/ stoplichtmodel’. Het gebruik van een managementinformatiesysteem met een mogelijke koppeling naar het financiële pakket zal onderzocht worden. Hierbij zullen de adviezen van de VNG over vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) meegenomen worden:

  • Handhaaf de vrije programma-indeling en maak een vaste indeling van de productenraming die tevens de functionele indeling vervangt.
  • Gemeenten  bepalen  samen  eenindicatorenset  die  alle  gemeenten  in  debegroting  en  jaarrekening  opnemen. De indicatoren worden aan de nieuwe producten gekoppeld.
  • Schrijf in het BBV een basis-set van financiële kengetallen die alle gemeenten opnemen. College en raad ontwikkelen samen eigen normen hiervoor.

Ten slotte zullen wij ons oriënteren op mogelijkheden om uw raad de financiële (beleids)informatie digitaal beschikbaar te stellen.Toelichting

O
Tijd