Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Creëren van Kennistafels

Creëren van Kennistafels
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Het college komt met een voorstel, waarin wordt aangegeven wat onder kennistafels wordt verstaan en wanneer deze kunnen worden toegepast.Toelichting

G
Tijd