Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Communicatievisie ontwikkelen

Communicatievisie ontwikkelen
Portefeuillehouder
Jong S, de

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2015

De combinatie van eigen kracht van de overheid en eigen kracht van de burger(s) leidt tot een sterke samenleving. Op basis van dit kader wordt de beleidsnota burgerparticipatie gemaakt. Door een

bij de doelgroep passende communicatie wenst het college de intenties, ambities en beleidsvoornemens te realiseren en uit te dragen. Communicatie moet daarom gestructureerd en planmatig worden ingevuld. Daartoe wordt in 2015 een Strategisch Communicatie Plan opgesteld.

Het Strategisch Communicatieplan moet hoofdstukken bevatten over:

  1. De missie, visie en eventueel de kernwaarden van de gemeente;
  2. Identiteit en imago van de gemeente;
  3. Strategische visie op communicatie;
  4. Prioriteitstelling ten behoeve van het uitvoeringsplan.


Toelichting

G
Tijd