Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Beleidsnota Burgerparticipatie

Beleidsnota Burgerparticipatie
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Er komt een Beleidsnota Burgerparticipatie. Daarin wordt o.a. in opgenomen het betrekken burgers, verenigingen, raden en vertegenwoordigers in het voortraject bij het vormen van beleid.Toelichting

G
Tijd