Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Behouden dorpsgezicht monumenten

Behouden dorpsgezicht monumenten
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Moet nog starten

Planning
Startdatum: 01-01-2016

In de Erfgoednota en de Welstandsnota is bepaald, dat alleen het front van de gemeentelijke monumenten beschermd hoeft te worden (voor boerderijen over het algemeen tot de eerste baander). De deel en de bijgebouwen worden in de benadering van de Erfgoednota niet meer beschermd. Het bestemmingsplan stelt geen eisen ten aanzien van de binnenkant. Maar, landelijke wetgeving en de zgn. “redengevende omschrijving” (dit bevat de argumenten om het pand tot monument te verklaren) gelden nog steeds voor rijks- en gemeentelijke monumenten. Deze omschrijvingen beperken soms de vrijheid. Door aanpassing van die omschrijvingen kan ruimte worden gegeven. Dit kost voor alle gemeentelijke monumenten ca € 30.000.Toelichting

--
Tijd