Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Behoud zwembad

Behoud zwembad
Portefeuillehouder
Krale B.

Status
Gestart, nog niet gereed

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Het college steunt het behoud van een eenvoudig zwembad met de genoemde basisvoorzieningen. Het bestuur van het zwembad komt vóór 1 januari 2015 met een voorstel. Daarna zal het college in overleg treden met het stichtingsbestuur. In dat overleg wordt een gezamenlijk plan met een aantal opties ontwikkeld. Er zal tevens onderzocht worden in hoeverre er een structurele bijdrage t.b.v. de exploitatie na 2018 kan worden geleverd. De gemeente denkt mee over en stimuleert duurzaamheid. De raad wordt actief geïnformeerd over de ontwikkelingen. Het plan wordt aan de raad voorgelegd.Toelichting

G
Tijd