Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten

Actief participeren en financieel ondersteunen nieuwe projecten
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Nieuwe projecten kunnen de komende periode nog in beperkte mate financieel ondersteund worden met een Europese LEADER bijdrage (ontwikkelingsgebied West Overijssel). Hierin willen we actief participeren. Toelichting

G
Tijd