Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Actief informeren bij wijzigingen

Actief informeren bij wijzigingen
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 29-11-2015

Als de regelgeving van rijkswege wijzigt, stellen we ons actief op bij de informatievoorziening richting bewoners. Toelichting

G
Tijd