Meer
Publicatiedatum: 23-12-2016

Inhoud

Terug

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders

Aanvragen van instellingen die zorg willen aanbieden zullen beoordeeld worden aan de hand van de planologische kaders
Portefeuillehouder
Jaspers Faijer B.

Status
Permanent

Planning
Startdatum: 01-01-2014

Het college zal dit uitvoeren.Toelichting

G
Tijd